Deň: 14. augusta 2018

Europrokuratúra dostáva zmysel vďaka spolupráci s úradom na boj proti podvodom v EÚ známym ako OLAF

Návrh obsahuje ustanovenia, ktorými sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), a to pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou (ďalej len „EPPO“) a účinnosť vyšetrovaní úradu OLAF. Cieľom navrhovaných zmien je posilniť ochranu finančných záujmov EÚ prispôsobením činnosti úradu OLAF zriadeniu EPPO, posilnením účinnosti vyšetrovacej funkcie úradu OLAF a objasnením a zjednodušením niektorých ustanovení nariadenia č. 883/2013.

Read more
Počkajte prosím...

Odoberať IREP

Chcete byť informovaní o najnovších článkoch Inštitútu pre regionálnu politiku?