Mesiac: február 2020

Model inštitucionálnej koordinácie regionálneho rozvoja

Jednou zo slabých stránok regionálnej politiky na Slovensku je neprehľadnosť a štrukturálna nesystémovosť usporiadania podporných inštitúcií v území Slovenska. Je to dané centralistickým sektorovým riadením a aj nejednotnou terminológiou. K prvým krokom by patrilo vyjasniť si základné pojmy – regionálny rozvoj, rozvoj regiónov, miestny rozvoj, rozvoj vidieka, mestský rozvoj a ich cieľové územia. K najčastejšiemu mätúcemu javu patrí nesprávne používanie termínu […]

Read more

Návrh novej štruktúry verejnej správy

1. Moderný štát a) ústredné orgány štátnej správy Súčasná štruktúra rezortov už nezodpovedá trhovo riadenému sociálne a ekologicky orientovanému hospodárstvu a súčasný silný rezortizmus už vyčerpal svoje možnosti efektívneho spravovania štátu, ba stáva sa prekážkou jeho rozvoja. V podstate je len 5 základných funkcií, ktoré v zaujme lepšieho spravovania zverili občania štátu  – zahraničná politika, obrana, bezpečnosť občanov, súdnictvo, […]

Read more
Počkajte prosím...

Odoberať IREP

Chcete byť informovaní o najnovších článkoch Inštitútu pre regionálnu politiku?