Deň: 26. februára 2020

Model inštitucionálnej koordinácie regionálneho rozvoja

Jednou zo slabých stránok regionálnej politiky na Slovensku je neprehľadnosť a štrukturálna nesystémovosť usporiadania podporných inštitúcií v území Slovenska. Je to dané centralistickým sektorovým riadením a aj nejednotnou terminológiou. K prvým krokom by patrilo vyjasniť si základné pojmy – regionálny rozvoj, rozvoj regiónov, miestny rozvoj, rozvoj vidieka, mestský rozvoj a ich cieľové územia. K najčastejšiemu mätúcemu javu patrí nesprávne používanie termínu […]

Read more
Počkajte prosím...

Odoberať IREP

Chcete byť informovaní o najnovších článkoch Inštitútu pre regionálnu politiku?