Kategória: ČLÁNKY

Koncepcia refundácie DPH v cestovnom ruchu namiesto kúpeľných poukazov

K vypracovaniu tejto koncepcie nás inšpirovala diskusia okolo „ rekreačných poukážok“. Nie sú výmyslom SNS, fungujú aj v Maďarsku pod názvom Széchenyiho poukážky, trocha inak – teda ako projekt daňového zvýhodnenia v cestovnom ruchu s monopolným emitentom. Projekt maďarských kúpeľných poukazov však napokon narazil na  Rozsudok Súdneho dvora, ukázalo sa, že odporujú viacerým smerniciam EÚ. Toto riziko je pravdepodobné aj u návrhu SNS.

Read more

Stanislav MIČEV: SNP – symbol boja za demokraciu a slobodu

Každoročne, keď sa približuje 29. august stupňuje sa záujem médií o tieto udalosti a každoročne dostávam jednu a tú istú otázku: Je ešte niečo nové, čo možno povedať o Slovenskom národnom povstaní? V globálnom historickom pohľade samozrejme platí, že SNP bolo najvýznamnejšou historickou udalosťou 20. storočia na Slovensku.

Read more

Maďarsko reformuje odpočet DPH pri lízingu osobných motorových vozidiel. Bude mať ďalšiu výnimku u Európskej komisie

Maďarsko uvádza, že podľa odhadov týkajúcich sa používania firemných motorových vozidiel na súkromné účely by priemerné používanie na súkromné účely malo dosahovať približne 40 – 60 %. Podľa Maďarska by sa preto obmedzenie odpočtu malo stanoviť na 50 %.

Read more

Komentár Petra POSPÍŠILA: Vysoké ceny nehnuteľností znižujú podľa štúdie pôrodnosť

Povedané číslami, zvýšenie cien nehnuteľností na trhu o 10 percent vedie k poklesu pôrodnosti o jedno percento medzi ľuďmi, ktorí dom sami nevlastnia. V opačnom prípade však dochádza k 4,5procentnímu nárastu fertility medzi tými, ktorí nehnuteľnosť vlastnia.

Read more

Komentár Stanislava MIČEVA: Ako je to s fašizmom a nacizmom

Mnohí ľudia používajú argumentáciu, že u nás nie je žiadna fašistická strana a v ĽS NS sú len slovenskí vlastenci. Nechcem tu hovoriť o tom, že sú to vlastenci, ktorí nenávidia všetkých ostatných. Rozsievajú nenávisť voči inej farbe pleti, inému ako kresťanskému náboženstvu, inej orientácii. Takých prípadov je veľmi veľa. Kto chce vidí, kto chce nie. Stačí mať otvorené oči

Read more

Komentár Mira SEGETA: Stredné a východné Slovensko dopláca na Bratislavu

Rozdiel je úplne evidentný! Bystrici, Prešovu a Košiciam sa zobralo 82 miliónov a darovalo sa to Bratislave! Prečo? Tzv. koeficient horizontálneho vyrovnávania. Vo vyspelej Európe sa používa koeficient horizontálneho vyrovnávania na vyrovnanie finančných príjmov slabších regiónov na úkor bohatších regiónov. Tzn. viac financií ide slabým na úkor silných. Touto logikou sa majú vyrovnávať regionálne rozdiely. Platilo to aj na Slovensku do roku 2015.

Read more

Komentár Martina BANÍKA: Skúsenosť vs. realita

Kríza spoločnosti a kríza v straníckom systéme je dôvodom, prečo to u nás takto funguje. Strana s 200 členmi, resp. strana so 7 členmi a v protiklade strany, ktoré sa chvália tisícovým zástupom svojich členov, ktoré nedokážu ponúknuť ministra, ktorý má rešpekt, autoritu a odborný fundament, ale ani vlastného primátora v krajskom meste. Na koho to vlastne upierame svoju nádej? Ľutujem, ale nevidím nikoho a nič, čo by ma upokojilo a zasypalo nádejou, že sme na dobrej ceste a môžeme byť pokojní.

Read more

Europrokuratúra dostáva zmysel vďaka spolupráci s úradom na boj proti podvodom v EÚ známym ako OLAF

Návrh obsahuje ustanovenia, ktorými sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), a to pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou (ďalej len „EPPO“) a účinnosť vyšetrovaní úradu OLAF. Cieľom navrhovaných zmien je posilniť ochranu finančných záujmov EÚ prispôsobením činnosti úradu OLAF zriadeniu EPPO, posilnením účinnosti vyšetrovacej funkcie úradu OLAF a objasnením a zjednodušením niektorých ustanovení nariadenia č. 883/2013.

Read more

EUROZÓNA: Vzniká európsky nástroj stabilizácie investícii, materiál je v pripomienkovom konaní

Podľa súčasného návrhu nariadenia má byť v rámci rozpočtu EÚ vyčlenených 30 mld. eur pre účely stabilizačnej funkcie. Komisia bude oprávnená poskytnúť finančnú pomoc členským štátom, ktoré čelia veľkému asymetrickému otrasu, a to uzatváraním zmlúv o pôžičkách na finančných trhoch, s cieľom následne poskytnúť zvýhodnené návratné úvery dotknutým členským štátom ako pomoc pri udržiavaní úrovne verejných investícií.

Read more

Komentár Petra RUSNÁKA: Porazili sme SMER – a to je podstatné!

Je paradoxné, ako sa maniere z veľkej politiky prenášajú aj do komunálnej politiky. Nezáleží nám na vecnom a odbornom riešení problémov, ale na víťazstve nad protivníkom. Naposledy sme boli svedkami takéhoto prístupu pri schvaľovaní volebných obvodov v Banskej Bystrici. Paradoxom je, že zvíťazil návrh akože zástancov občianskeho princípu a malých mestských častí, ktorý je práve proti záujmom občanov malých mestských častí.

Read more
Počkajte prosím...

Odoberať IREP

Chcete byť informovaní o najnovších článkoch Inštitútu pre regionálnu politiku?