Kategória: ČLÁNKY

Návrh smernice EU o potravinových reťazcoch posilňuje pozíciu malých regionálnych producentov

Predloženie návrhu smernice vychádza z dlhoročných opakovaných požiadaviek členských krajín  na spoločnú legislatívu EÚ. Dôvodom je vysoká koncentrácia maloobchodných subjektov, ktoré tak získali neprimerane vysokú vyjednávaciu silu v obchodných vzťahoch. Na druhej strane poľnohospodárski prvovýrobcovia ako aj výrobcovia potravín sa postupne stali článkom reťazca s najnižšou vyjednávacou silou.

Read more

KOMENTÁR MARIÁNA FABIANA: Dôležitosť komunálnych volieb z pohľadu regionálneho rozvoja

Minimálna pozornosť sa venuje skutočnému rozvoju obce, všetko je podriadené vypísaným programovým cieľom. Nehľadajú sa možnosti a cesty riešenia skutočných problémov obce, alebo nové šance pre obce, iba sa reaguje na výzvy operačných programov.

Komunálni politici len v rýchlosti schvaľujú vypracované žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov, s minimálnou schopnosťou a možnosťou ovplyvnenia. Väčšina regionálneho rozvoja teraz sa podobá na preteky o získanie čo najväčšieho objemu peňazí na investície – potreby obce, želania občanov sú v tom zahrnuté len náhodne v rámci hesla: čo je doma, do sa počíta. Čo tam po potrebách.

Read more

V pripomienkovaní je poľnohospodárska politika EU: spoločný poľnohospodársky trh – III. časť

Návrh nariadenia vypúšťa zastarané oznamovacie povinnosti Komisie týkajúce sa trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami, rozšírenia rozsahu školského programu a uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže v rámci poľnohospodárskeho sektora. Oznamovacia povinnosť týkajúca sa sektora včelárstva sa začlení do nariadenia o strategických plánoch SPP. Ustanovenia, ktoré sa týkajú kontrol a sankcií v prípade porušenia obchodných noriem a chráneného označenia pôvodu, zemepisného označenia a tradičných pojmov sú začlenené do tohto návrhu. Vypustené sú všetky ustanovenia, ktoré sa týkajú krízovej rezervy.

Read more

V pripomienkovaní je poľnohospodárska politika EU: Pravidlá monitorovania a kontroly – II.časť

V súvislosti s novým modelom vykonávania SPP vyjadruje SR obavu z možného negatívneho vplyvu na štátny rozpočet, a to pozastavenia či zníženia platieb v prípade nesplnenia stanovených cieľov (vykazovaných výstupov) alebo nedostatkov v riadiacich systémoch.

Read more

V pripomienkovaní je poľnohospodárska politika EU: Pravidlá strategických plánov – I.časť

Návrh Komisie na vypracovanie viacročného finančného rámca na roky 2021 až 2027 stanovuje rozpočtový rámec a hlavné smerovania spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Na tomto základe Komisia predkladá súbor nariadení, ktorými sa stanovuje legislatívny rámec SPP na obdobie 2021 až 2027 spolu s posúdením vplyvu alternatívnych scenárov vývoja politiky. Okrem tohto predmetného nariadenia sú to ešte tzv. Horizontálne nariadenie SPP a Nariadenie o spoločnej organizácii trhov.

Read more

EURÓPSKE GASTROPASY: Výhodné obedy pre seniorov za 1 euro s nízkym dôchodkom. Verte, že to ide

Projekt EURÓPSKE GASTROPASY na princípoch teórie verejnej voľby má tak šancu v nejednom meste. Chce to len odvahu k inovatívnym rozhodnutiam. Tým by mohlo byť aj budovanie miestnych neinvestičných fondov sociálnych záruk v rukách samosprávy.

Read more

V pripomienkovom konaní je program EÚ „Kreatívna Európa“. Otvára možnosti aj v digitálnych médiách

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady bude v Slovenskej republike (ďalej len ako „SR“) priamo uplatniteľné.

Read more

Stano Mičev: Niekoľko poznámok ku kultúrnej politike štátu

Kultúrnou politikou sa zaoberám viac ako dve desaťročia. Musím však konštatovať, že nič mimoriadne sa za toto obdobie neudialo. Áno vznikli fondy, ktoré napríklad rozhýbali audiovíziu, vznikol fond pre umenie, ale v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva sme zostali pred pootvorenými bránami. Existujúca štátna kultúrna politika je len na papieri a bez zjavného finančného krytia je […]

Read more

Peter Rusnák: Ako vyhovieť zákonu i občanom

Blížia sa komunálne voľby a aj v našom meste je zas živou témou vymedzenie volebných obvodov. Kľúčovou otázkou je, či obyvatelia každej mestskej časti by mali mať svojho voleného zástupcu v Mestskom zastupiteľstve. Zákon je konštruovaný tak, že volebné obvody sú len pomôckou na naplnenie potrebného počtu poslancov. Avšak medzi obyvateľmi prevláda požiadavka a potreba […]

Read more

Je čas prehodnotiť pozíciu Slovenska k zdaňovaniu digitálnych platforiem

Inštitút regionálnej politiky bude pozorne sledovať nadchádzajúce jednanie európskej rady k zdaňovaniu digitálnych platforiem, ktoré sa koná dnes v Bruseli. „Chceme zmeniť pozíciu Slovenska a podporiť regionálne výskumné digitálne centrá a tvorbu 5G sietí aspoň v krajských mestách prostredníctvom grantovej schémy, ktorá by bola financovaná práve z európskej digitálnej dane a to priamo bez národných […]

Read more
Počkajte prosím...

Odoberať IREP

Chcete byť informovaní o najnovších článkoch Inštitútu pre regionálnu politiku?