Návrh na zmenu štatistických jednotiek NUTSII

Blíži sa nové programové obdobie EÚ na roky 2021-27, V roku 2020 bude potrebné mať už vypracované programové dokumenty. To znamená, že práce je potrebné začať už dnes.

Je viac než isté, že v budúcom programovom období už kvôli odchodu V. Británie, ale aj kvôli zlepšujúcej sa ekonomickej situácie na Slovensku, budeme mať menej financií z európskych zdrojov. Hrozí nám, že podporu pre menej rozvinuté regióny získa len NUTS II Východné Slovensko. To výrazne a najviac poškodí Banskobystrický kraj – druhý najmenej rozvinutý kraj Slovenska, ale aj celé Slovensko príde o značnú časť financií na podporu regionálneho rozvoja.

Jedinou možnosťou, ako sa tomu vyhnúť je včasná zmena vymedzenia štatistických jednotiek NUTS II.

Vzhľadom k tomu, že na Slovensku vymedzené regióny NUTS II nie sú totožné s územnosprávnymi celkami a sú to len štatistické oblasti,  zmenu ich vymedzenia je možné uskutočniť bez náročného legislatívneho procesu. Závisí to len na rozhodnutí vlády.

Navrhujeme preto, aby sa štatistické jednotky NUTS II zmenili tak, aby sa aj banskobystrický región mohol uchádzať o podporu z eurofondov. Je to možné uskutočniť tak, že sa zhomogenizujú súčasne rozdelené historické regióny Gemer a Tekov a to jednoduchým pripočítaním štatistických údajov za okresy Rožňava a Levice k banskobystrickému kraju.

Vytvorí sa tak homogénny prihraničný región súčasného povodia Hrona s prevažujúcim vidieckym charakterom, čo si samo o seba vyžaduje špecifický prístup k jeho rozvoju – úplne odlišný od ostatných regiónov.

Týmto riešením by vznikol zároveň novovymedzený NUTS II Východ – bez okresu Rožňava. Tretiu novú štatistické jednotku – NUTS II Sever by tvorili územia samosprávnych krajov Trenčín a Žilina, štvrtú kraje Trnavský, Bratislavský (bez Bratislavy) a Nitriansky bez okresu Levice. Piatym regiónom NUTS II by bola Bratislava ako hlavné mesto SR.

Vymedzenie samostatnej novej štatistickej jednotky NUTS II Stred  má strategický význam nielen pre rozvoj tohto regiónu  a odstránenie jeho výrazného zaostávania, ale aj pre zvýšenie prílevu zdrojov z EÚ pre Slovensko v budúcom programovom období. Preto je potrebné konať čím skôr, lebo už tohto roku by sa postupne mali štartovať práce na príprave plánovacích dokumentov na programové obdobie 2021 -2027.

 

Spracoval: Peter Rusnák, 24.4.2019

Inštitút regionálnej politiky, B. Bystrica

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Počkajte prosím...

Odoberať IREP

Chcete byť informovaní o najnovších článkoch Inštitútu pre regionálnu politiku?