O inštitúte

O nás…

Kto sme a čo chceme dosiahnuť.

Problémy miestneho a regionálneho rozvoja nie je možné úspešne riešiť, ak sa neuskutočnia zásadné zmeny v regionálnej politike na národnej úrovni. Poslaním Inštitútu Regionálnej politiky je prispieť k vytvoreniu účinnej regionálnej politiky ako na národnej tak i regionálnej a miestnej úrovni. Základným cieľom Inštitútu je presadzovanie a podpora aktivít vedúcich k tvorbe novej efektívnej a účinnej národnej regionálnej politiky na Slovensku, založenej na subsidiarite a teritoriálnych nástrojov podpory regionálneho rozvoja.

Občianske združenie

 

Občianske združenie Inštitút regionálnej politiky (IReP) vzniklo v januári 2018 na podnet OZ Žarnovicko, založeného v marci 2014. Dôvodom bola zmena orientácie činnosti z lokálnej úrovne na národnú. Problémy miestneho rozvoja totiž nie je možné riešiť, ak sa neuskutočnia zásadné zmeny v regionálnej politike na národnej úrovni. Poslaním Inštitútu Regionálnej politiky je prispieť k vytvoreniu účinnej regionálnej politiky ako na národnej tak i regionálnej a miestnej úrovni. Základným cieľom Inštitútu je presadzovanie a podpora aktivít vedúcich k tvorbe novej efektívnej a účinnej národnej regionálnej politiky na Slovensku, založenej na subsidiarite a teritoriálnych nástrojov podpory regionálneho rozvoja.

Za účelom dosiahnutia cieľov vykonáva Inštitút tieto činnosti:

  • vytváranie podmienok pre zber podnetov, námetov a skúseností z doterajšej praxe regionálneho rozvoja od odbornej i širokej verejnosti, samospráv a štátnej správy,

  • navrhovanie a predkladanie pripomienkovania právnych a legislatívnych noriem, komunikácia so štátnou správou a územnou samosprávou,

  • vytváranie priestoru a podmienok pre tvorbu novej regionálnej politiky, ktorá podporuje všetky oblasti regionálneho rozvoja – od infraštruktúry cez vzdelávanie, kultúru, zdravotníctvo, sociálnu starostlivosť, životné prostredie, zamestnanosť a podnikanie až po medziregionálnu, vnútroregionálnu, cezhraničnú a medzinárodnú spoluprácu,

  • podpora aktivít, ktoré vedú k posilneniu princípu subsidiarity v regionálnej politike a prechodu od sektorových k teritoriálnym podporným nástrojom regionálneho rozvoja,

  • spracovávanie podnetov a návrhov a presadzovanie novej politiky regionálneho rozvoja na národnej, regionálnej i miestne úrovni,

  • vytváranie priestoru na komunikáciu a prezentáciu aktivít, ktoré sú cieľom Inštitútu,

  • organizovanie odborných podujatí a vzdelávacích aktivít pre odbornú a občiansku verejnosť,

  • propagácia Inštitútu a jeho činnosti, edičná činnosť a tvorba audiovizuálnych diel,

  • vykonávanie podnikateľskej činnosti v súlade s poslaním a predmetom činnosti Inštitútu.

Združenie je otvorené všetkým občanom, ktorí majú záujem napĺňať ciele Inštitútu

Stanovy nájdete TU.

Chcete nám pomôcť v zmene Slovenska?

PRIDAJTE SA K NÁM

Počkajte prosím...

Odoberať IREP

Chcete byť informovaní o najnovších článkoch Inštitútu pre regionálnu politiku?