Sociálne inovácie v rozvoji vidieka

V súčasnosti sú sociálne inovácie a sociálne podnikanie aktuálnou spoločenskou témou. Zdá sa, že Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny sa darí postupne vylepšovať pošramotenú povesť sociálnych podnikov a odbúravať nedôveru starostov a miestnych samospráv. Určite k tomu výraznou mierou prispel aj nový zákon o sociálnych podnikoch. Ukázalo sa, že zapojenie cieľových skupín do jeho prípravy prináša svoje ovocie.

Zdá sa však, že sme sa nepoučili dostatočne z krachu Tomanovej sociálnych podnikov a ideme opakovať tie isté chyby. Nie však už v rezorte sociálnych vecí, ten sa už poučil, ale pre zmenu v agrorezorte.

Prístup LEADER môžeme považovať za najväčšiu sociálnu inováciu, ktorá sa k nám dostala vďaka nášmu členstvu v Európskej únii. Je to najväčšia sociálna inovácia vďaka tomu, že prináša veľmi demokratický,  zodpovedný, jedinečný a originálny prístup k rozvoju územia so zapojením všetkých socio-ekonomických partnerov vo vymedzenom vidieckom území. Miestni aktéri si vypracujú participatívnou metódou spoločnú rozvojovú stratégiu, určia si priority rozvoja, navrhnú opatrenia na ich riešenia a vyčlenia potrebné financie na ich realizáciu. Pre implementáciu si zriadia inštitucionálny rámec – partnerstvo – miestnu akčnú skupinu  a jej riadiace, rozhodovacie a kontrolné orgány. Táto miestna rozvojová inštitúcia sa následne uchádza o získanie financií na realizáciu svojej stratégie na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a to prostredníctvom operačných programov Program rozvoja vidieka a Integrovaný regionálny operačný program.

Je tragické ako Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pristupuje k tejto najväčšej sociálnej inovácii na Slovensku. Je už rok 2019, teda piaty rok programovacieho obdobia, kedy by sme mali mať už za sebou jeho strednodobé hodnotenia, ale my sme s podporou miestnych stratégii ešte ani len nezačali. Sme jedinou krajinou EÚ, ktorá nemá zrealizovaný ani jediný projekt prostredníctvom miestnych akčných skupín.  Napríklad v Čechách majú uskutočnených cez 2000 výziev a už 3300 zrealizovaných projektov.

Prístup LEADER bol na Slovensku spackaný už pri samotnom zrode kritérií a pravidiel výberu. Ministerstvo nekomunikovalo s cieľovými skupinami pri ich tvorbe a absolútne nevenovalo pozornosť prípravnej podpore. Nakoniec ju síce  na apel EÚ zrealizovalo ale tak, že táto výzva bola vyhodnotená až po uzavretí prvej výzvy na výber miestnych akčných skupín. A tak do prvého kola výzvy na podporu stratégii išli všetci bez toho, že by prešli prípravnou podporou a školením o prístupe LEADER. Nakoniec bola táto výzva pre neférové a netransparentné pravidlá aj zrušená a boli vytvorené nové objektívnejšie a transparentnejšie pravidlá a kritéria výberu miestnych akčných skupín. Táto nová výzva bola uzavretá až koncom roku 2017. No i napriek objektívnejším výberovým a hodnotiacim kritériám sa do výberu dostali miestne akčné skupiny bez zaškolenia a bez skúseností z implementácie rozvojových stratégií.  Za vyše roka od výberu miestnych akčných skupín nedokázalo ministerstvo pripraviť mechanizmy pre podporu ich stratégii. Ustavične sa menia pravidlá a oba riadiace orgány na ministerstve spolu skoro ani nekomunikujú a nekoordinujú svoje postupy. Zavádza sa čoraz viac komplikácii a byrokratických a administratívnych prekážok pre jednoduchú, plynulú a hladkú implementáciu. Miestne akčné skupiny nič iné nerobia, len ustavične upravujú stratégie, pravidlá riadenia a podpory a stanovy podľa čoraz viac zložitejších a komplikovanejších požiadaviek rezortu. Akoby si ministerstvo neuvedomovalo, že prístup LEADER je určený predovšetkým pre zaostávajúce vidiecke oblasti a svojim zložitým systémom riadenia odradí nielen vzniknuté partnerstvá, ale aj samotných žiadateľov. Tí keď zistia, že hodnotitelia ich žiadostí si budú vyžadovať, už i z tak nízkej sumy podpory na projekty (cca 20-30.000 €), ešte aj „výpalné“, určite sa, ľudovo povedané, vykašlú na podporu z eurofondov. A to si ešte ani nedokážeme prestaviť ako bude nestíhať a kolabovať Poľnohospodárska platobná agentúra (PPA), keď sa na ňu začnú valiť tisícky malých projektov.

Všetka doterajšia príprava a nesystémové riadenie prístupu LEADER nasvedčuje tomu, že Slovensko nielen, že nedokáže naplniť plánované ciele a výstupy tohto programu, ale že ho privedie až do krachu. Znechutí všetkých vidieckych aktérov od tejto, pre Slovensko najlepšej sociálnej inovácie. Takže namiesto správnej cesty podpory inovácií rozvoja vidieka, si ministerstvo zvolilo Tomanovej cestu znechutenia a znehodnotenia dobrého sociálneho konceptu. A popritom ešte aj zvaliť vinu za svoju neschopnosť na Brusel…

V Banskej Bystrici 20.3. 2019 Peter Rusnák, analytik IReP

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Počkajte prosím...

Odoberať IREP

Chcete byť informovaní o najnovších článkoch Inštitútu pre regionálnu politiku?